SIA "A.G.S." dibināta 1992.gadā. Darbību sāka ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju uzstādīšanu, programmēšanu, garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu.

1994.gadā kompānija sertificējās Krievijas Kuģu Reģistrā (MRS) un uzsāka jūras kuģu navigācijas un elektroautomātikas iekārtu tirdzniecību, uzstādīšanu un pēcgarantijas apkalpošanu. Deviņu veiksmīgas darbības gadu laikā firma ir attīstījusies un paplašinājusi piedāvājamo pakalpojumu klāstu.
Piedāvājam gandrīz visu vājstrāvas sistēmu kvalitatīvu projektēšanu, montāžu, programmēšanu un apkalpošanu sekojošām sistēmām:
 • ugunsdrošības signalizāciju sistēmas;
 • apsardzes signalizāciju sistēmas;
 • ciparu un analogās video novērošanas sistēmas;
 • piekļūšanas un durvju kontroles sistēmas
 • darba laika uzskaites un ēdināšanas sistēmas;
 • apskaņošanas sistēmas;
 • konferenču audio un video prezentācijas sistēmas;
 • iekšējie telefonu tīkli un datortīkli;
 • ārējie komunikāciju tīkli;
 • BMS;
 • bezvadu balss un datu pārraides sistēmas;
 • visu augstāk minēto sistēmu integrāciju;
 • kā arī vairāku objektu integrēšanu vienotā tīklā izmantojot
  bezvadu (piem. radiolinki) vai citas komunikāciju sistēmas.
  Sadarbības partneri:
  LEXEL
  KLINKMANN
  Tālavas Taurētājs
  Miltronic
  STA
  Loks
  Esam firmas "ORTRONICS" sertificēti lokālo datortīklu montieri un garantijas sniedzēji.
Jūras kuģu sistēmas:
 • navigācijas iekārtas (radari, žirokompasi,ātruma lagas, eholotes, GPS u.c)
 • radiosakaru GMDSS sistēmas (VHF/HF/MF)
 • Inmarsat sakaru iekārtas, reģistrācija Inmarsat-C,B,M
 • kuģu elektrostaciju automātiskās vadības, kontroles un aizsardzības sistēmas
 • galveno dzinēju, palīgdzinēju aizsardzības sistēmas
 • galveno dzinēju automātiskās tālvadības sistēmas
 • pneimoloģiskie elementi, sistēmas
 • manevru reģistrātori
 • navigācijas laternu kontroles sistēmas
 • mērinstrumenti
 • kravas uzskaites un kontroles sistēmas
 • portatīvie kravas uzskaites instrumenti
 • kravas tilpņu mazgāšanas iekārtas
 • gāzes analizācijas un trauksmes sistēmas
 • portatīvie gāzes analizātoti
 • mobilās sat. TV sistēmas
 • degvielas viskozitātes mērīšanas un kontroles sistēmas
 • telefonu centrāles, bezbatereju sakari, apskaņošana,komandu pārrunu iekārtas
 • ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
 • evakuācijas apgaismojuma sistēmas
Firmas darbinieki ir augsti kvalificēti speciālisti. Visiem darbiniekiem ir vidējā tehniskā vai augstākā izglītība. Firmas darbinieku kvalifikācija tiek regulāri paaugstināta, apmeklējot kursus, seminārus, izstādes un konferences. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies arī ar zinātniskajām pētniecības iestādēm. Augstāk minētais ļauj veikt arī sistēmu ar specifiskām prasībām izstrādi, izgatavošanu, uzstādīšanu un apkalpošanu.